Niklas Hellstrand

Asylboendet i Sala fick Mångfaldspriset

Niklas Hellstrand, Asylboendet i Sala,  fick i dag ta emot Mångfaldspriset som delades ut på Salamässan.

Motiveringen: För att ha satt Sala på kartan för hela Sverige genom ”Salamodellen” och gått i bräschen för hur ett lyckosamt integrationsarbete bör utföras. Årets mångfaldspris går till ett mycket framgångsrikt projekt i mångfaldens tecken: Asylboendet i Sala.

Niklas Hellstrand
Niklas Hellstrand fick ta emot Mångfaldspriset av Mattias Falk. Till höger står Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
Niklas Hellstrand
Niklas Hellstrand.