Gamla vattentornet i Sala

Gamla vattentornet i Sala

Det gamla vattentornet i Sala ritades av Agnes Magnell 1897 och invigdes 1903.

Vattentornet vid Bråstaskogen var i bruk till i början av 1960-talet. Sala kommun sålde det till en privatperson 2010.

Gamla vattentornet i Sala