Höghöjdsbanan Sala Silvergruva

Det var livligt vid Sala Silvergruvas höghöjdsbana i dag.

Höghöjdsbanan