Per Larsson invigningstalade

Per Larsson (SBä), kultur- och fritidsnämndens ordförande, höll tal när den nya sporthallen på Lärkan invigdes under Salamässan.