Sala Sparbank delade ut Miljonen

I samband med att Sala Sparbank firade 190 år med diverse arrangemang kring Stora Torget i Sala delades årets Miljonen ut till totalt 30 initiativ i Sala och Heby kommun.

Barn/Ungdomsinfo i Tärnsjö får 40 000 kr till Lovaktiviteter för barn och unga

Crossfit Heby får 25 000 kr till StrongKids

FUB får 20 000 kr till Anhörighetsvecka & Rörelse tillsammans

Föreningen Möklintagården får 35 000 kr till Stärk Möklintagårdens möjligheter att vara en drivkraft i bygden

Gymmix Ransta får 28 000 kr till Mer rörelse i Ransta

Heby AIF får 50 000 kr till Energibesparingar på Arena Tegelvallen

Heby Folkets Hus o Park får 40 000 kr till Kulturutveckling

IFK Sala får 60 000 kr till Barnen vill ha hjul året om

Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium får 30 000 kr till Klockstapelns trädgård vid Sala Silvergruva

Morgongåva Boxnings klubb får 30 000 kr till Samlingsrum i Morgongåvas Boxningsklubb

Måns Ols-sällskapet får 50 000 kr till Återskapande av trädgård kring gruvtorp vid Måns Ols

Räddningstjänsten Sala-Heby får 60 000 kr till fyra hjärtstartare.

Sagåns Vattenråd i Sala får 30 000 kr till Liv i vattnet vid Hyttgatedammen

Sala Fotbollsförening får 15 000 kr till Fotboll som en del i integrationsarbetet

Sala gymnastikförening – barn och ungdomskommittén får 40 000 kr till Sala GF gymnastiktävling

SMK Sala får 19 000 kr till Staketbygge

Sala Orienteringsklubb får 25 000 kr till Friska Sala

Sala Simsällskap får 35 000 kr till Utveckling av simträningens utformning, simteknik och landträning

Sala Slöjd och Hantverksförening får 35 000 kr till Sala världens djupaste silversmycke

Sala Wakeboard Förening får 100 000 kr till Sala Cable Park

Sala-Heby Fotboll Ideella Förening får 10 000 kr till Sätta än mer fokus på den lokala fotbollen via digitalt material

Salaortens Ryttarförening får 50 000 kr till Vattenkraft

SaRon i Tärnsjö får 10 000 kr till Hösten på SaRon 2018

SFK Silverfiskarna får 1 000 kr till Knattemetet

Tärna Bygdegård får 30 000 kr till Ljussättning av Bygdegård

Våga mixa det okända får 5 000 kr till Våga mixa det okända

Wåhla IBK får 50 000 kr till Nytt säkert material till Wåhla IBK

Åkra FC får 15 000 kr till Åkra FC

Östervåla Buzzards får 32 000 kr till Höj- och sänkbara korgar till Östervåla Sporthall

Östervåla IF får 30 000 kr till Projekt Skogsvallen

Crossfit Heby
Crossfit Heby.
FUB
FUB.
Föreningen Möklintagården
Föreningen Möklintagården.
Gymmix Ransta
Gymmix Ransta.
Heby AIF
Heby AIF.
Heby Folkets Hus o Park
Heby Folkets Hus o Park.
IFK Sala
IFK Sala.
Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium
Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium.
Morgongåva BK
Morgongåva BK.
Måns Ols-sällskapet
Måns Ols-sällskapet.
Räddningstjänsten Sala-Heby
Räddningstjänsten Sala-Heby.
Sagåns Vattenråd
Sagåns Vattenråd.
Sala FF
Sala FF.
Sala GF
Sala GF.
Sala MSK
Sala MSK.
Sala OK
Sala OK.
Sala SS
Sala SS.
Sala Slöjd- och hantverksförening
Sala slöjd- och hantverksförening.
Sala Wakeboardförening
Sala Wakeboardförening.
Sala-Heby Fotboll
Sala-Heby Fotboll.
Salaortens RF
Salaortens RF.
SaRon i Tärnsjö
SaRon i Tärnsjö.
SFK Silverfiskarna
SFK Silverfiskarna.
Tärna Bygdegård
Tärna Bygdegård.
Våga mixa det okända
Våga mixa det okända.
Wåhla IBK
Wåhla IBK.
Åkra FC
Åkra FC.
Östervåla Buzzards
Östervåla Buzzards.
Östervåla IF / Skogsvallen
Östervåla IF / Skogsvallen.